18. februar 2015

De største af de problemer, brugerne på hospitalerne har oplevet, når de skulle printe fra Region Midtjyllands elektroniske patientjournal MidtEPJ, skulle nu være løst. Regionens it-afdeling har i vintermånederne implementeret flere løsninger, og på hospitalerne hører sundheds-it ikke mere fra frustrerede brugere. Så oplever man stadig problemer, skal man huske at melde dem ind.

It-afdelingen besluttede i november 2014 at genoprette den taskforce, som skulle finde løsninger på en lang række kendte problemer med at printe fra forskellige funktionaliteter i MidtEPJ. Taskforcen har været sat sammen af medarbejdere fra flere afdelinger i It, som arbejder med EPJ, printere og drift og fra leverandøren Systematic, så det var sikret, at man kom godt rundt om problemerne og fandt de bedste løsninger.

Taskforcen har hen over efterår- og vintermånederne analyseret problemerne, fundet løsninger og implementeret dem i forskellige mindre opdateringer af Midt EPJ, og løsningerne ser ud til at virke.

- Vi er nu i en situation, hvor vi skønner, at de printproblemer, der har voldt de største problemer, er løst. Vi har forhørt os hos hospitalernes sundheds-it afdelinger, og her lyder tilbagemeldingerne, at oplevelsen er god, og at problemerne er væk, siger Peter Bruun Nielsen, kontorchef i It-drift.

Java-problem rettet

Specielt problemet med printer not accepting job, som skyldes en fejl i kommunikationen med programmet Java, vil det glæde mange brugere, at det er lykkedes at løse. Ligeledes er problemer med at printe via genvejstast F2 blevet løst, mens løsninger for dobbeltprint og problemer med opsætning af standardprinter er fundet og på vej til at blive implementeret.

Men selv om tilbagemeldingerne mest er positive, er det meget vigtigt, at brugerne stadig melder tilbage, hvis de oplever printproblemer, nye som gamle, lyder beskeden fra It. Ligesom det er vigtigt at både brugere og de lokale EPJ-ansvarlige er opmærksomme på at få rettet printerindstillingerne på PC'ere efter de seneste vejledninger, så de nye løsninger kommer med. Find vejledninger her.

- Vi har en mistanke om, at brugerne måske ikke melder nye situationer med printproblemer ind, men i stedet bruger forskellige selvopfundne løsninger og workarounds, som er udviklet i perioden med store problemer. Det er derfor vigtigt, at slutbrugerne får meldt nye eller stadig eksisterende problemer ind, så vi enten kan finde en ny løsning eller hjælpe dem med en allerede eksisterende løsning, siger Flemming Mannov Laursen fra It Test & Support, som er med i Taskforcen.

Oplever man fortsat printproblemer fra MidtEPJ, skal man kontakte sin lokale sundheds-it afdeling, som så sender problemet videre til It. Ved generelle printproblemer skal man stadig kontakte Service Desk.