Messe for RM16 

Arkikvfoto: Messedag for RM16. Systematic demonstrerer hvordan den nye aktuapp, der også er en del af RM16, kommer til at virke. / Foto: Region Midtjylland

19. marts 2015

Weekendens opdatering af MidtEPJ, RM16, er imødeset med forventning: Både fra klinikere, der får nye arbejdsredskaber, og fra it-konsulenterne, der ikke tidligere har følt sig så forberedte.

”Vækstkurverne for børns højde og vægt er noget, mange har ventet på rigtig længe. På børneafdelingerne vil de opfatte dem som et rigtig godt skridt på vejen”, siger Thomas Pinstrup, It-chef på Regionshospitalet Randers.

Bemærkningen falder til spørgsmålet om, hvilke funktioner i den næste opdatering af MidtEPJ, som er mest eftertragtet.

Vækstkurver version 1
Hidtil er børnenes vækstkurver noget, lægerne har haft på et stykke papir. Nu bliver de elektroniske. Dermed bliver det lettere at sammenholde væksten med andre forhold for barnet, se udviklingen over tid, og sammenligne med normalområdet.

- Vækstkurverne er et rigtig godt eksempel på, at MidtEPJ i stadig højere grad bliver et værktøj, der understøtter arbejdet i de forskellige specialer, siger Thomas Pinstrup.

Selvom vækstkurverne vil være et fremskridt, understreger Thomas Pinstrup at ikke alle børnelægernes ønsker til vækstkurver er opfyldt i denne første version. Det er første skridt i udviklingen, og der bliver behov for tilpasninger, fastslår han.

Mere i posen
Vækstkurver er ikke den eneste nye funktion, Thomas Pinstrup fremhæver. Han trækker også to andre frem som nye gode værktøjer til planlægning og overblik over patientforløb. Den ene er ”opgavelister til prøvesvar”, den anden ”bookning ud fra gennemsnitstider”, som giver mulighed for at tilpasse bookningen til de gennemsnitstider der kendetegner de forskellige, opererende læger.

Han forventer, at opgavelisterne vil give et bedre overblik over prøvesvar. Det vil ikke mindst være en fordel for de patienter, der flytter mellem afdelingerne. Bookning ud fra gennemsnitstider forudser han vil bidrage til en mere effektiv planlægning på operationsafdelingerne.

Velforberedt opdatering
Opdateringen til den nye version af MidtEPJ sker i weekenden, natten mellem lørdag og søndag 21. – 22. marts.

Der er erfaring for, at tidligere opdateringer har givet ustabil drift i tiden efter, at en ny opdatering er blevet lagt på. Men Henrik Thuren, områdeleder for patientjournal produkter i It føler sig tryg.

- Jeg tør selvfølgelig ikke love noget. Man ved aldrig. Men mit indtryk er, at vi har gennemført en god test, hvor vi har været omkring alle funktionerne, siger han.

Når der er blevet mere luft og ro til at arbejde med sikre processer og en kontrolleret forberedelse skyldes det blandt andet, at driften af MidtEPJ er blevet mere stabil. Ikke mindst efter at nye flash-diske er blevet installeret. Den nye OpslagsEPJ, der kan bruges mere fleksibelt, er også en væsentlig faktor.Fakta
Se liste med alle de nye funktioner i RM16

• Læs nyheden: MidtEPJ kører hurtigere og mere stabilt på det nye databasemiljø