RM16

Arkivfoto: Region Midtjylland

8. april 2015

Natten mellem lørdag og søndag, 21. – 22. marts, gennemførte Region Midtjylland en opdatering af den elektroniske patientjournal, MidtEPJ. Det betyder blandt andet digitalisering af børns vækstkurver, som hidtil har været på papir. MidtEPJ er også opdateret med en funktion, der skønnes at effektivisere planlægningen på operationsafdelingerne. 

Den nye opdatering af MidtEPJ betyder nye funktioner. Heriblandt version 1 af vækstkurver for børn, som gør det muligt elektronisk at sammenligne et barns vækst i forhold til barnets udvikling. En anden ny funktion ”Booking ud fra gennemsnitstider” giver ifølge Kristian Kyneb, it-koordinator i it-afdelingen, mulighed for mere konkrete beregninger til planlægningen af operationer.

Ifølge Else Lund Mikkelsen, Afsnitsleder Sundheds-It i Hospitalsenhed Midt, er klinikerne glade for den nye funktion: ”Opgavelister til prøvesvar”. Funktionen muliggør blandt andet, at blodprøvesvar automatisk følger med patienten i MidtEPJ ved flytning til en anden afdeling, og vises i den nye afdelings liste over ”svar til godkendelse”.

- Ligeledes er det en lettelse i arbejdsgangen, at prøvesvarene kan visiteres videre til anden ansvarlig afdeling, udtaler Else Lund Mikkelsen.

Du kan læse mere om funktionerne i seneste artikel ”Eftertragtede funktioner i ny opdatering” eller i planen ”Ny funktionalitet i EPJ 2015”.

Rolig og velforberedt opdatering
I forbindelse med denne opdatering er et nyt testmiljø til MidtEPJ oprettet, hvilket nu giver bedre forberedelsestid til opdateringer. Ugen inden opdateringen blev der afholdt en generalprøve. De generelle udmeldinger fra hospitalerne er, at der ikke har været så mange forstyrrelser som tidligere. Henning Vestergaard, direktør på Hospitalsenhed Vest fortæller, at processen fungerede rigtig fint.

At selve udrulningen har været mere stille og rolig en hidtil, er også noget Simone Behr, EPJ-leder i Sundheds-It på AUH, kan nikke genkendende til.

- Vi havde ingen vagtopkald efter MidtEPJ var klarmeldt denne gang. Generelt har det været en meget stille og rolig udrulning i weekenden, siger Simone Behr.

OpslagsEPJ kortvarigt nede
På trods af at opdateringen generelt gik godt, oplevede hospitalspersonalet alligevel en teknisk forstyrrelse. Under opdateringen opstod der en fejl, som medførte at en server måtte genstartes. Det var derfor ikke muligt at benytte OpslagsEPJ i tidsrummet 1.58 – 2.32 natten mellem lørdag og søndag, 21. – 22. marts. MidtEPJ og OpslagsEPJ kunne dermed ikke tilgås i samme tidsrum, hvilket skabte forstyrrelser hos hospitalspersonalet. Årsagen til fejlen er fundet og indskrevet i manualerne for at forebygge at fejlen ikke sker igen.

Fejl i bookinger
Mandag morgen oplevede hospitalerne problemer med regionens intelligente brevskabelon til indkaldelsesbreve, hvilket skabte forstyrrelser hos personalet. I løbet af tirsdagen blev problemet identificeret og rettet.

Tirsdag morgen blev der meldt fire fejl ind fra bookingmodulet, BookPlan. De behandles som kritiske. Enkelte data såsom tid og dato i nogle bookingtyper optræder i forkerte felter eller vises ikke. Region Midtjylland er sammen med leverandøren i gang med at afklare, om rettelserne kan ske uden systemet skal lukkes ned. It arbejder på at kunne melde ud, hvordan rettelserne bliver gennemført.

Lidt langsommere performance
Generelt oplever hospitalerne langsommere performance efter opdateringen. Dette skyldes, at MidtEPJ efter opdateringen kører på servere i datacenteret i Holstebro. MidtEPJ kører skiftevis på to datacentre i henholdsvis Skejby og Holstebro. De to datacentre bliver hver især skiftevis brugt som primært driftsmiljø. Dette sikrer, at der altid er en mulighed for at skifte til et fungerende driftsmiljø.

Der arbejdes på højtryk på at forbedre performance i Holstebro, så det kommer på niveau med datacentret i Skejby. Der er lavet analyser og indkaldt en specialist, som skal hjælpe med at løse performance-tiden. It vil komme med yderligere informationer.

Fakta

• Opdateringen af den nye version af MidtEPJ, også kaldet RM16, skete natten mellem lørdag og søndag, den 21. – 22. marts
• Mandag den 23. marts kl. 8.00 meldes der om fejl i regionens intelligente brevskabelon, dette er rettet igen tirsdag den 24. marts
• Der meldes fire fejl ind fra bookingmodulet, BookPlan. De behandles som kritiske. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at løse disse.
• Performance er nedsat. Torsdag d. 26/3 var brugerne især berørt i perioder med forringede svartider. Tre gange - kl. 8.58, 10.06 og 12.25 - registrerede It større ventetider. Der arbejdes fortsat på at forbedre performance.
• Se mere om udviklingen af MidtEPJ her
• Se mere om alle de nye funktioner her