4. marts 2015

Der er en mere stabil drift på MidtEPJ og kortere ventetider for brugerne efter opgraderingen i december sidste år, det viser nye målinger fra It. Kort sagt er vi bedre end vores bedste dag før opdateringen, næsten hver dag nu, viser målingerne.

I december 2014 gennemførte It en opgradering af MidtEPJs serversystem til en helt ny teknologi med såkaldte et flash storage system. Opgraderingen viste meget hurtigt, at de fleste problemer med flaskehalse, hvor data står i kø for at blive gemt og hentet i MidtEPJ blev væsentligt mindre. De færre flaskehalse betød færre perioder med lange ventetider i MidtEPJ, en udvikling der stadig kan måles i de gennemsnitlige ventetider for forskellige opgaver i programmet.

- Vi har fået alle de forbedringer, vi havde håbet på med opgraderingen. Systemet henter og gemmer data hurtigere, både generelt men specielt på en lang række af de mest brugte og mest datatunge funktioner som fx Læs Journal. Derfor oplever brugerne også væsentlig kortere svartider i MidtEPJ og færre lange perioder, hvor de sidder og venter fordi systemet fryser. Og sidst men ikke mindst har vi fået en højere driftsikkerhed som følge af en meget mindre belastning af databasemiljøet, siger kontorchef i It-drift Peter Bruun Nielsen.

Bedre oplevelse for flittige brugere

Generelt forklarer han, at de kortere svartider bedst kan mærkes af de brugere, som dagligt sidder meget foran MidtEPJ, eller som dagligt bruger nogle af de mest datatunge funktioner. Derfor vil en bruger, som ikke så tit slår noget op eller gemmer noget i MidtEPJ, måske ikke opleve den store ændring.

- Kort forklaret kan man sige, at jo mere man bruger systemet, jo mere vil man opleve forbedringerne og de kortere svartider, siger Peter Bruun Nielsen.

De 10 mest brugte funktioner i MidtEPJ: Svartidsforbedring målt på gennemsnit (Antal opslag)

Tjek patienttilgang: 57 % (405.475)

KP: Læs journal: 35 % (371.960)

KP: Plan & resultater: 36 % (336.177)

PAS: Fremfind patient: 38 % (225.101)

PAS: Opholdsadresse: 12 % (149.212)

RSM: Kum.svar i pt. kontkst: 42 % (141.534)

PAS: Kontakter: 48 % (129.870)

MEM: Adm.ovs. i pt.kontkst: 35 % (91.849)

MEM: Ord.ovs. i pt.kontekst: 38 % (84.805)

Login: 1 % (78.103)

It 2015: Sammenligning af to døgns brug af MidtEPJ, før og efter opgradering af databasemiljø.

Holstebro datacenter klar med RM16

MidtEPJ kører på skift på serverne på de to datacentre i henholdsvis Skejby og Holstebro. På den måde er der altid en backup, hvis det ene serversystem skulle sætte ud. Med det nye serverteknologi startede It med at opgradere i Skejby. Men samtidig med den kommende RM16-opdatering af MidtEPJ d. 22. marts bliver datacentret i Holstebro opgraderet med samme flash-teknologi som i Skejby, så de to datacentre fremover kan køre lige stabilt og lige hurtigt.

- At vi systematisk skifter mellem de to datacentre, giver os den sikkerhed, at vi altid ved, at de begge til hver en tid er opdaterede og kan performe fuldt ud. Hvis man kører med egentlig backup system, kan man risikere, at systemet så ikke virker eller er opdateret, den dag man får brug for det på grund af et nedbrud.  Den risiko vil vi ikke løbe, forklarer drifts-konsulent Oluf Brix Hiltmar.

Flere forbedringer på vej

Generelt forklarer Oluf Brix Hiltmar, at teamet i It-drift nu har så godt styr på den daglige drift af MidtEPJ og de løbende små rettelser og store opdateringer i RM16, at de bruger mindre tid på brandslukning og mere tid på at være på forkant med både uforudsete problemer og planlagte idriftsættelser.

- Der er meget mindre uplanlagt nedetid. Vi har fået arbejdsro og overskud til at lave et system, hvor både små og store idriftsættelser bliver planlagt, så de er til langt mindre gene for brugerne i klinikken. De fleste af de små idriftsættelser kan vi forberede, teste og gennemføre, uden at brugerne mærker det. De får bare en melding i MidtEPJ om, at vi har lavet noget, så de skal genstarte EPJ, siger han.

Styrker integrationerne

Med opgraderingen af det hardware og de systemer, MidtEPJ kører på, har teamet også fået overskud til at identificere nogle af de funktioner i MidtEPJ, som stadig giver problemer. Det er mest de mange integrationer fra MidtEPJ til andre systemer både inden og uden for regionen. Det kan fx dreje sig om fejl i data i forbindelse med henvisninger fra kommuner og andre regioner.

- MidtEPJ har over 30 integrationer, og der kommer stadig flere til. Vi kan ikke altid få de systemer, der har en snitflade til MidtEPJ til at køre bedre, men vi kan sikre, at EPJ er så robust som muligt, også når det skal kommunikere med andre systemer. Så vi arbejder på at gøre MidtEPJ så stabilt som muligt på alle områder. Her i foråret går vi derfor i gang med at opgradere servermiljøerne og meget store dele af både hardware og operative systemer på datacentrene for de mange andre systemer, der har integrationer til EPJ, siger Oluf Brix Hiltmar.

For at fortsætte den gode udvikling med stabilisering af driften af MidtEPJ, som sker i samarbejde mellem medarbejdere i It og medarbejdere fra leverandøren Systematic, arbejder Region Midtjylland lige nu på at forlænge aftalen om driftsassistance med Systematic. Den nuværende aftale udløber 30. juni 2015.