Nyhedsoversigter om EPJ 2014 og 2013 i venstremenuen.

It-nyheder i Region Midtjylland

Nyheder om EPJ til regionens ansatte findes på intranettet på sundhedsit.rm.dk.

Eksterne nyheder om sundheds-it i Region Midtjylland findes på www.it.rm.dk

- Følg os på LinkedIn