§ 56-aftale:

En § 56-aftale betyder, at der kan udbetales sygedagpenge fra første sygedag, hvis en medarbejder har en kronisk eller langvarig sygdom, som efter en lægelig vurdering sandsynligvis vil medføre mindst 10 dages fravær i løbet af 1 år (herunder fravær til behandling). § 56-aftalen gælder op til 2 år ad gangen.  Arbejdspladsen og medarbejderne udfylder sammen en ansøgning om §56-aftalen som skal sendes til jobcentret i den kommune hvor medarbejderen bor.

Blanket til ansøgning om §56 aftale

Friattest/ erklæring om varighed:
I henhold til Funktionærlovens § 5, stk. 4 har arbejdsgiver ret til efter 14 dages sygdom hos en funktionær, at anmode om en erklæring, hvor lægen dokumenterer medarbejderens sygdom, herunder den forventede varighed af sygdommen.

Brevtekst til brug ifm anmodning om varighedserklæring - friattest

Mulighedserklæring:
Formålet med en mulighedserklæring, er at holde fokus på de muligheder som medarbejderen har for at udføre arbejdsopgaver til trods for sygdommen. Leder og medarbejder udfylder i fællesskab første del af mulighedserklæringen. I anden del af mulighedserklæringen giver lægen sin vurdering af, om de foreslåede løsninger er lægefagligt forsvarlige.

Mulighedserklæring skemaEksempel på notatskema til fastholdelsesplan

Eksempel på notatskema til samtale inden 4 uger