Hvis der er et behov for at få oprettet en ny afdeling i lønsystemet, skal der oplyses stamdata for afdelingen på en blanket.

Du kan hente blanketten ved tryk på link:

Institutioner under Psykiatri og Social området >>>

Afdelinger i Regionshusene >>>