Hvis der er et behov for at få oprettet en ny afdeling i lønsystemet, skal der oplyses stamdata for afdelingen på en blanket.

Du kan hente blanketterne herunder: