Personalesager vedrørende medarbejdere i Region Midtjylland gemmes indtil 5 år efter, at medarbejderen er fratrådt fra Region Midtjylland.

Hvis der er aktivitet i sagen efter fratrædelsen gemmes personalesagen indtil 5 år efter, at personalesagen har været aktiv efter fratrædelsen.

Der arbejdes på en teknisk løsning, således at der ske en automatisk sletning.

Indtil den tekniske løsning er igangsat, kan der, hvis der kommer en konkret henvendelse herom, ske en manuel sletning af personalesager, vedrørende fratrådte medarbejdere efter samme retningslinjer som ovenfor.

Ovenstående har været drøftet i HR-/Personalechefkredsen.