Notatet har været drøftet på RMU’s møde den 20. april 2015.

Alle personalesager oprettes i SD (Silkeborg Data) Personalewebben, som bruges på alle decentrale afdelinger, institutioner, som arbejder med ansættelser.

SD Personaleweb digitaliserer store dele af tiltrædelsesprocessen, dvs. fra rekrutteringsprocessen er slut til den nye medarbejder er sat i løn og har fået en personalesag og der er dannet et ansættelsesbrev. Derudover anvendes løsningen også til at informere om ændringer i arbejdstiden, afdelingsskift, orlov og oplyse om fratrædelse.

Ved ansættelse i Region Midtjylland oprettes en elektronisk personalesag, hvori alle relevante dokumenter vedrørende ansættelsen journaliseres. Sker der ændringer under ansættelsesforholdet, vil relevante dokumenter også blive journaliseret på personalesagen. 

Personalesagen oprettes altid i SD Personaleweb, og oprettes altid med følgende 3 mapper:

Fælles retningslinjer for Hvad SKAL og kan journaliseres på personalesagen?

Personalesagen kan tilgås fra 2 databaser:

Kan man have mere end én personalesag?

Hvem har adgang til en personalesag?

Hvis man har adgang til personalesagerne i egen afdeling, må man så kigge i egen personalesag?

Må en ledelse der har adgang til personalesagerne kigge i deres egen personalesag?

Må man som medarbejder se, hvad der ligger på ens personalesag og hvordan gør man?

Kan man se, hvem der har kigget i ens personalesag?

Mulighed for videre adgang til personalesagen end beskrevet ovenfor

Printvenlig udgave af hele dokumentet

Kontaktperson

Inge Lis Bækgaard
Tlf: 2476 7314
ingbae@rm.dk
Inge Lis Arbejdsområde

Kontaktperson

Mette Flemming
Tlf: 2464 1898

metfle@rm.dk
Mettes arbejdsområde