I vejledningen er beskrevet hvilke personalesager, der kan kasseres og hvilke der skal opbevares og hvor længe.

Vejledningen er lavet i forbindelse med flytningen til Skejby og Gødstrup, og er opdateret senest den 14. oktober 2015. 

Alle papirsager, der ikke er overført til ESDH, kan som udgangspunkt kasseres

Skal bevares

Særligt for tjenestemænd

Arkivloven

Kontaktperson

Mette Flemming
Tlf: 2464 1898

metfle@rm.dk
Mettes arbejdsområde

 

Kontaktperson

Inge Lis Bækgaard
Tlf: 2476 7314
ingbae@rm.dk
Inge Lis Arbejdsområde