Med afsæt i Region Midtjyllands politikker 

skal Det Sociale Kapitel medvirke til at styrke Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads, der tager et socialt ansvar og samtidig beskriver, hvordan overenskomsternes rammeaftale om Det Sociale Kapitel ønskes udmøntet i Region Midtjylland.

Det Sociale Kapitel er vedtaget af Regions-MEDudvalget og godkendt af regionsrådet i Region Midtjylland i 2008. 

I menuen til venstre, kan du via underpunkterne læse mere om Det Sociale Kapitel og arbejdet hermed.

Læs Det Sociale Kapitel

Konsulenter ved Det Sociale Kapitel