Nedenstående tager udgangspunkt i reglerne om befordringsgodtgørelse i Amtsrådsforeningens Administrative Vejledning (APV) nr. 21.13.1 og 21.14.1

De aktuelle takster fremgår af vejledningernes bilag 1. 

Retningslinjerne er godkendt af direktionen og træder i kraft den 1. oktober 2019. 

Generelt om befordringsgodtgørelse

Særlige regler for læger

Særlige regler for sygeplejersker der har rådighedsvagt fra hjemmet

Eksempler på beregning af kørsel

Takster for kørselsgodtgørelse til arbejde og uddannelse

Udbetaling af befordringsgodtgørelse (kørsel)

Hvordan er jeg forsikret i forbindelse med kørsel

Stillingsansøgere til samtale

Tjenesterejser i udlandet

Skatteregler

Befordringsgodtgørelse - 60 dages-reglen

Kontaktperson

Mette Flemming
Tlf: 2464 1898

metfle@rm.dk
Mettes arbejdsområde

 

Er du patient/borger

Hvis du som patient/borger skal vide mere om patientbefordring, skal du ringe til Kørselskontoret på dette nummer: 7023 6248

Læs mere på kørselskontorets hjemmeside her.