Indberetning af arbejdsmobiltelefon

Når en medarbejder får udleveret en arbejdsmobiltelefon, skal vedkommende som udgangspunkt beskattes efter reglerne om ”Beskatning af fri telefon”. Medarbejderen kan samtidig personligt bruge arbejdsmobiltelefonen til private indenlandske samtaler, indenlandsk SMS og MMS og indenlandsk datatrafik. 

Blanket til indberetning om udlevering og aflevering af arbejdsmobiltelefon

Lederen er ansvarlig for, at der sker korrekt indberetning til løn- og personaleafdelingen. Blanketten skal indsendes elektronisk og vil blive lagt ved medarbejderens personalesag. Løn- og personaleafdelingen sikrer korrekt registrering i lønsystemet vedr. "Beskatning af fri telefon".

 

Vilkår for privat brug af arbejdsmobiltelefon

Vilkårene for privat brug af arbejdsmobiltelefonen findes her:

Disse vilkår er kort beskrevet i blanketten "Udlevering af arbejdsmobiltelefon eller iPad", som skal underskrives af både leder og medarbejder - se ovenfor.

En kopi af den underskrevne blanket udleveres til medarbejderen, og en kopi sendes elektronisk til løn og personaleafdelingen, som vedlægger blanketten i medarbejderens personalemappe. Løn- og personaleafdelingen sikrer korrekt registrering i lønsystemet vedr. "Beskatning af fri telefon".

Under forudsætning af aftale med nærmeste leder kan en arbejdsmobiltelefon i begrænset omfang anvendes privat til samtale, SMS, og MMS samt mobildata indenfor EU. Se en nærmere beskrivelse her:

 

Tro og love erklæring vedr. ”Beskatning af fri telefon”

Anvendes arbejdsmobiltelefonen udelukkende arbejdsmæssigt, og er den nødvendig for at kunne udføre arbejdet, beskattes den ikke, hvis der udfyldes en "Tro og love erklæring". Det er tilladt at foretage nødvendige enkeltstående private opkald uden skattemæssig konsekvens – eksempelvis til hjemmet, børnehaven lægen m.v. Tro og love erklæring findes på blanketten "Udlevering af arbejdsmobiltelefon eller iPad". 

Indberetning til løn og personaleafdelingen skal ske på blanketten:

Blanketten med "Tro og love erklæring" skal underskrives og opbevares i afdelingen med henblik på evt. arbejdsgiverkontrolbesøg fra SKAT. En kopi sendes elektronisk til løn- og personaleafdelingen til registrering i medarbejderens personalemappe, og en kopi udleveres til medarbejderen.

Tidligere tro og love erklæringer, der er allerede er indgået, er fortsat gyldige.