Internetforbindelse og hjemmearbejdsplads
Arbejdsgiveren skal ikke føre kontrol vedr. privat benyttelse heraf

Bærbar computer - herunder iPad
Arbejdsgiveren skal ikke føre kontrol vedr. privat benyttelse heraf

Arbejdsmobiltelefon, som kun benyttes arbejdsmæssigt
Arbejdsgiveren, og det vil sige lederen eller den, der er udpeget til at foretage opgaven, skal i den almindelige løbende kontrol af fakturaer vedr. arbejdsmobiltelefoner reagere, hvis der for en medarbejder sker væsentlige afvigelser fra det "sædvanlige samtalemønster" uden nogen arbejdsmæssig grund. I den situation skal der foretages en nærmere kontrol af, om den konkrete medarbejder har anvendt arbejdsmobiltelefonen i strid med det aftalte (tro og love erklæringen).

Der skal også foretages en nærmere individuel kontrol, hvis det konstateres, at en medarbejder har brugt arbejdsmobiltelefonen til betaling af private udgifter f.eks. donering af penge til indsamlinger, køb af varer osv.

Den individuelle kontrol vil kunne foretages ved at undersøge, om den konkrete medarbejder uden arbejdsmæssig grund har anvendt arbejdsmobiltelefonen i forbindelse med ferie og/eller weekender. Det er ikke et krav, at der løbende føres særskilt kontrol med arbejdsmobiltelefonernes anvendelse i ferieperioder, eller at der, som under multimediebeskatningen, foretages en kontrol af telefonlister for et forholdsmæssigt antal arbejdsmobiltelefoner i virksomheden for en afregningsperiode på en måned.

Dokumentation i forbindelse med arbejdsgiverkontrolbesøg fra SKAT
Ved et arbejdsgiverkontrolbesøg fra SKAT bør der forefindes:

  1. oversigter over hvilke medarbejdere, der har arbejdsmobiltelefon til rådighed
  2. aftaler (tro og love erklæring) om anvendelse af arbejdsmobiltelefon med disse medarbejdere
  3. dokumentation for at det kontrolleres, om der sker væsentlige afvigelser fra det "sædvanlige samtalemønster", eller om der sker betaling af private udgifter.