Vejledningen skal sikre en ensartet praksis for behandling af sager om for meget udbetalt løn i regionen, intern læring af de fejl, der måtte ske og at der forsøges sikret dokumentation for, om for meget udbetalt løn er udbetalt i god tro eller ej.

Udgangspunktet for retningslinjerne er, at fejl reguleres tilbage, således at der kun i særlige situationer er tale om eftergivelse / afskrivning.

Regionssekretariatet og Koncern HR har udarbejdet vedlagte retningslinjer og vejledning, der er godkendt af direktionen.

Retningslinjer og vejledning er bilag til kasse- og regnskabsregulativet.

For meget udbetalt løn