Herunder finder du de i Region Midtjylland indgåede forhåndsaftaler, rammeaftaler og vikaraftaler mv.:

Forhåndsaftaler og øvrige aftaler (covid-19)

Socialpædagogernes Landsforbund - forhåndsaftaler

Speciallæger

Yngre Læger - forhåndsaftaler

Arkiv (ej gældende) - forhåndsaftaler