Herunder finder du de i Region Midtjylland indgåede forhåndsaftaler, rammeaftaler og vikaraftaler mv.:

Socialpædagogernes Landsforbund - forhåndsaftaler

Arkiv (ej gældende) - forhåndsaftaler