Den ansatte kan med virkning fra 1. april 2010 vælge, at en del af pensionsbidraget i stedet for indbetaling til pensionskasse udbetales som løn. Beløbet udbetales efter reglerne i den ansattes overenskomst.

Den ansatte retter henvendelse til ansættelsesmyndigheden, hvis den pågældende ønsker en del af pensionsbidraget udbetalt. Foretages intet aktivt tilvalg af udbetaling indbetales beløbet til pensionsordning.

Ansættelsesmyndigheden kan inden for de givne rammer fastsætte procedurer for medarbejdernes valg.

Der kan foretages omvalg på medarbejderens eget initiativ, dog tidligst efter et år.

Nedenstående overenskomster er omfattet af fritvalgsordning (pensionsforhøjelse)

  • Akademikere
  • Chefaftalen
  • Fotografer
  • Grafisk personale
  • HK, Kontor- og IT-personale
  • Journalister
  • Tandklinikassistenter
  • Teknisk designere m.fl.Ændringer i pensionsprocenten i fritvalgsordningen kan foretages i Mine Valg på - se vejledning herunder