Der har været forskellig praksis på en række institutioner og afdelinger i Region Midtjylland m.h.t. aflønning og skattemæssige forhold for en række vikarer og andre løst tilknyttede.

Der præciseres nedenfor hvilke regler om beskatning, der gælder:

Overenskomstdækket

  • er underlagt ledelsens instruktionsbeføjelse og

  • udfører arbejde, der er overenskomstdækket,

skal aflønnes i henhold til overenskomsten. Dette gælder både timelønnede og månedslønnede.

Lønnen udbetales som almindelig løn, og der trækkes A-skat af lønnen.

Ikke-overenskomstdækket

  •  er underlagt ledelsens instruktionsbeføjelse og

  • udfører arbejde, der ikke er overenskomstdækket

der skal aftales en individuel løn. Koncern HR orienteres /høres inden der indgås en endelig aftale om lønnen.

Lønnen udbetales som almindelig løn, og der trækkes A-skat af lønnen. 

Honorarlønnet (f.eks. undervisere og konsulenter)

  • ikke er underlagt ledelsens instruktionsbeføjelse 
  • udfører arbejde, der ikke er overenskomstdækket

der kan udbetales et honorar, der er aftalt med den pågældende.

Honoraret kan beskattes som B-indkomst.

Bilag til vejledning