Lønpolitikken indeholder de overordnede visioner for, hvordan Region Midtjylland ønsker at bruge løn til at fremme indfrielsen af regionens og de enkelte arbejdspladsers målsætninger. 

Forslaget til lønpolitikken har været i høring i HMU’erne og de faglige organisationer. Høringssvarene blev behandlet på RMU-mødet 7. februar 2008. Forslaget til lønpolitikken blev godkendt af regionsrådet på deres møde 12. marts 2008.

Lønpolitik

Delpolitikker

Nedenfor er de nuværende supplerende delpolitikker beskrevet.