Lønpolitikken indeholder de overordnede visioner for, hvordan Region Midtjylland ønsker at bruge løn til at fremme indfrielsen af regionens og de enkelte arbejdspladsers målsætninger. 

Forslaget til lønpolitikken har været i høring i HMU’erne og de faglige organisationer. Høringssvarene blev behandlet på RMU-mødet 7. februar 2008. Forslaget til lønpolitikken blev godkendt af regionsrådet på deres møde 12. marts 2008.

Lønpolitik

Delpolitikker

Nedenfor er de nuværende supplerende delpolitikker beskrevet.

Kontakt

Koncern HR, Stab 
konchr@rm.dk
Tlf: 7841 0701