I notatet kan du læse hvilke rammer og principper, der gælder for anvendelsen af resultatløn i Region Midtjylland. 

Formålet med notatet er derudover at skabe opmærksomhed omkring de potentialer og problemstillinger, der kan være forbundet med resultatløn.

Det er håbet, at notatet kan inspirere til overvejelser på regionens arbejdspladser om anvendelse af dette lønelement. Notatet indeholder derfor inspiration, råd og vejledning til, hvordan man i praksis kan arbejde med resultatløn - herunder om, hvordan du konkret udformer og indgår resultatlønsaftaler.

Bilag 1 Den centralt indgåede aftale

Bilag 2 Resultatløn - potentialer og problemstillinger

Bilag 4 Processen fra ide til aftale

Bilag 5 Eksempler på mål og metoder til resultatopgørelse

Bilag 6 Eksempler på udmøntningsformer