Her kan du læse om de regler, der gælder i forhold til udbetaling af særydelser mv. i forbindelse med kurser, konferencer, seminarer og lignende.

Det drejer sig konkret om udbetaling af time- og dagpengerefusion af merudgifter samt afvikling af tjenestetid mv.

Kurser, konferencer, seminarer kan være:

  • Obligatoriske og pålagte
  • Andre kurser, konferencer mv en medarbejder deltager i

Obligatoriske og pålagte kurser, konferencer

Befordringsgodtgørelse

Andre kurser mv. en medarbejder deltager i

Kursusudgifter mv.

Tjenestetid

Særligt om konferencer, seminarer o.lign.

Time- og dagpenge, herunder udbetaling heraf

Økonomisk støtte fra virksomheder til deltagelse i kompetenceudvikling og efteruddannelse