Ansatte kan tildeles arbejdsmobiltelefon og/eller andet elektronisk udstyr, hvis der er et arbejdsmæssigt behov for dette. Det er ledelsen lokalt, der begrundet i arbejdsmæssige hensyn, træffer afgørelse om tildeling.

Når der tildeles en mobiltelefon, som kan anvendes privat, er det arbejdspladsens opgave at indberette dette til den lokale HR/lønafdeling, der sørger for, at den ansatte beskattes af ”Fri telefon”.

SKAT har udarbejdet en vejledning til, hvordan arbejdsgiverne skal forholde sig i forbindelse med multimedier på arbejdspladsen. 

Arbejdsmobiltelefoner, som kun bruges arbejdsmæssigt, skal ikke beskattes, hvis medarbejderen udfylder en "Tro og love erklæring". Denne findes på blanketten "Udlevering af arbejdsmobil eller -iPad" (forside).

Medarbejdere, som har en arbejdsmobil, som bruges privat, skal også udfylde blanketten "Udlevering af arbejdsmobil eller -iPad" (bagsiden).

"Find blanket "Udlevering af arbejdsmobil eller -iPad" sammen med Tro og love erklæringen her.

Arbejdsmobil, der må bruges til private opkald

Mobiltelefoni og mobildata i udlandet

Arbejdsmobil, der kun bruges arbejdsmæssigt

Særligt vedrørende udleveret iPad

Hvornår skal du aflevere udstyr?

Aviser

Bestilling, priser og praktiske forhold

Finansiering

Kontrol af arbejdsmobiltelefon-smartphone

Spærring og tyveri

Bruttolønsordninger