Tjenestefrihed til varetagelse af borgerligt ombud (et hverv, der er pålagt af det offentlige, og som man har pligt til at varetage), herunder varetagelse af hverv som borgmester o.l. samt medlemskab af Folketinget og Europa-Parlamentet er behandlet i ombudsbekendtgørelsen.

Reglerne i bekendtgørelsen gælder både for tjenestemænd og overenskomstansatte.

Der er ingen tidsmæssige begrænsninger for tjenestefriheds-perioden, og perioden medregnes i såvel lønanciennitet som pensionsalder.

Tjenestefrihed i nødvendigt omfang

Tjenestefri med eller uden løn

Det er borgerligt ombud at være:

Det er ikke borgerligt ombud at være:

Kontaktperson

Mette Flemming
Tlf: 2464 1898

metfle@rm.dk
Mettes arbejdsområde