Regler for anvendelse af forskningsmidler er beskrevet i:

Koncernøkonomi og Koncern HR har sammen udarbejdet et appendix til regulativet, der uddyber en række områder. Appendix gælder for hele regionen.

Vær opmærksom på, at der lokalt kan være besluttet yderligere præciseringer.

Appendix omhandler:

 • Habilitet
 • Time- og dagpenge
 • Rejser / transport
 • Udlandsrejser af længere varighed
 • Eurocard
 • Repræsentation
 • Gaver
 • Indkøb af it-udstyr, inventar m.m.
 • Telefoner og internet
 • Løn- og ansættelsesvilkår
 • Dokumentation
 • Anvisning

Forskning skal udøves i en kultur, der bygger på ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed som anerkendte standarder for god videnskabelig praksis.