Det er accepteret, at medarbejderne i nogle situationer modtager mindre gaver fra Region Midtjylland som arbejdsgiver.

  • Der kan kun gives gaver af arbejdsgiveren i forbindelse med begivenheder, der har relation til arbejdet: jubilæer, forfremmelser, fratrædelser o.lign.
  • Der er også mulighed for ydelse af mindre gaver som udtryk for erkendtlighed i forbindelse med ydelse af en særlig – arbejdsrelateret - indsats.
  • Der kan ikke af arbejdsgivere gives gaver i forbindelse med private / ikke-arbejdsrelaterede begivenheder: fødselsdage, fødsler, sølvbryllup, jul, nytår mv.

Af vejledningen God adfærd i det offentlige fremgår, at hvis man som offentlig ansat modtager gaver fra borgere, brugere o.lign., så skal det være beskedne gaver. Det samme gælder i forhold til gaver fra ledelsen.

De skattemæssige konsekvenser af en gave, der er ydet fra en arbejdsgiver, er forskellig afhængig af gavens størrelse og den anledning gaven gives i.

Som følge af at der med Region Midtjyllands nærværende retningslinjer kun gives gaver, som har relation til arbejdet, er en gave fra regionen til en medarbejder som udgangspunkt derfor altid skattepligtig.

Der gælder dog en særlig skattemæssig undtagelse i anledning af jubilæer. En medarbejder kan få jubilæumsgaver på op til 8.000 kr. skattefrit ved 25, 40 og 50 års ansættelse uden det er skattepligtigt.

Der er fra 1. januar 2011 indført en skattefri bagatelgrænse på 1.200 kr. (2020) pr. kalenderår, som omfatter mindre gaver, præmier, påskønnelser og belønninger, der gives som naturalier og ikke som kontanter eller gavekort.

Arbejdsgiveren har ikke pligt til at kontrollere overholdelse af bagatelgrænsen, blot hvert enkelt gave/gode ligger indenfor bagatelgrænsen på 1.200 kr. (2020).

Medarbejderen har pligt til at selvangive den fulde værdi af alle skattepligtige gaver/goder, hvis bagatelgrænsen overskrides indenfor et kalenderår (i givet fald fra flere arbejdsgivere, foreninger m.v.).

En medarbejder, der modtager en gave fra arbejdsgiveren, bør selv afklare de eventuelle skattemæssige forhold med Skat.

Godkendt af direktionen 20. september 2011 

Opdateret den 10. marts 2020

Læs evt. mere på Skats hjemmeside