Vejledningen "Håndtering af risikoadfærd blandt autoriseret sundhedspersonale", skal sikre

  • at ledere kan håndtere risikopersoner blandt ansatte, og
  • at medarbejdere kan håndtere risikopersoner blandt kolleger eller andre