Beregning af jubilæumsanciennitet 
Ved beregning af jubilæumsanciennitet medregnes al beskæftigelse på institutioner, der hører under Region Midtjylland, idet det har betydning om medarbejderen blev overført til Region Midtjylland den 1. januar 2007 i forbindelse med strukturreformen. 

Kun månedslønnet ansættelse tæller med i beregningen af ancienniteten.

Medarbejdere omfattet af konflikten i 2008 (strejke og lock-out): Den tid medarbejderne ikke var ansat under konflikten tæller med i jubilæumsancienniteten.

Der udbetales kun gratiale ved 25-, 40- og 50 års jubilæum.

Medarbejdere ansat i et af de gamle amter

Medarbejdere ansat ved selvejende institutioner

Sagsgangen ved jubilæer

Forslag til tekst til følgebrev

Skabelon til diplom

Eksempler på overførsel af jubilæumsanciennitet