Formål - Region Midtjylland ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken livsfase de befinder sig i - hvor de enkelte arbejdspladser i så høj grad som muligt tilgodeser den enkeltes ønsker til såvel faglige og personlige udfordringer som til arbejdsvilkår i øvrigt.

Målet er at skabe udvikling, arbejdsglæde og balance mellem arbejdsliv og privatliv gennem hele arbejdslivet til gavn for den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og regionens borgere. Målet er samtidigt, at vi tager gensidigt hensyn til hinanden og sikrer, at regionens arbejdspladser kan løse opgaverne døgnet rundt og året rundt.

Målgruppen for Livsfasepolitikken er alle regionens medarbejdere.

Region Midtjyllands Livsfasepolitik blev vedtaget af Regions-MEDudvalget i februar 2010, og kan læses her .

Med afsæt i Livsfasepolitikken er det blandt andet muligt at indgå senioraftaler. Du kan læse mere nedenfor om fastholdelse af seniorer, seniorsamtaler, hvordan du indgår en senioraftale, medfinansiering mv. 

Derudover kan du også læse om de centralt aftale seniorordninger - seniorbonus, seniordage.  

Kontaktperson

Malene Sejerup Thorsager
Tlf: 2173 0912

maltha@rm.dk


Kontaktperson

Lisbeth Nørgaard-Andersen
Tlf: 7841 0703
lisane@rm.dk
Lisbeths arbejdsområde

E-Dok