Ved Region Midtjylland er det muligt for medarbejdere, som er fyldt 52 år at indgå en senioraftale. 

Fra det fyldte 60. år kan arbejdspladsen søge om medfinansiering fra den regionale seniorpulje. Senioraftalen skal være begrundet i et ønske om og et behov for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen

En betingelse for at få en seniorordning er, at medarbejderen fraskriver sig retten til samtidigt at have lønnet bibeskæftigelse ved siden af stillingen.

Senioraftalen kan tilpasses den enkelte medarbejder sådan, at det passer med arbejdsopgaver, kolleger mv.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan man indgår en senioraftale, ligesom der er opridset en række eksempler på forskellige senioraftaler. 

Den regionsdækkende aftale blev indgået af Region Midtjylland den 28. januar 2010 sammen med de faglige organisationer (DRO og AC).

Regionsdækkende aftale om indgåelse af senioraftaler

Eksempler på senioraftaler

Hvordan indgår man en senioraftale

En seniorordning kan ikke kombineres med bibeskæftigelse

Kan ikke få en seniorordning, hvis medarbejder i en periode har været på nedsat tid

Medfinansiering og beregning af senioraftaler

Særligt vedr. tjenestemænd