At seniorer har lyst til og mulighed for at blive ved med at arbejde, har stor positiv betydning for både patienter, kollegerne, arbejdspladsens samlede viden/kompetencer og arbejdsmiljøet generelt. Det har også stor betydning for mulighederne for at forebygge rekrutteringsudfordringer.

I den ny rammeaftale om seniorpolitik 2021 har aftalens parter som fælles målsætning:

"at fastholde seniorer i regional beskæftigelse, herunder at medarbejderne har et langt og godt arbejdsliv. Målet er at forbedre fastholdelsen af de seniormedarbejdere, som ellers ville forlade arbejdsmarkedet og få sat fokus på vilkårene for de seniorer, der kan have udfordringer ved at fortsætte i jobbet. Dette er til gavn for både den enkelte medarbejder, der får flere gode arbejdsår, og arbejdspladsen, der kan beholde medarbejderen i længere tid. Særligt for seniormedarbejdere er, at de ofte har haft et længere arbejdsliv bag sig. Samtidig kan helbred, familiesituationer, økonomi mm. påvirke seniormedarbejderens evne og vilje til at blive ved med at arbejde. Parterne har for øje, at seniorernes tidligere arbejdsliv kan påvirke deres arbejdsevne senere i livet. Derfor er det også relevant at overveje tidligere i arbejdslivet, hvordan medarbejderne kan få bedre forudsætninger for at blive længere på arbejdsmarkedet. Det er parternes ønske, at flest medarbejdere bliver på arbejdsmarkedet, og at det er et positivt tilvalg. Ikke alle seniorer har brug for, at der gøres noget specielt for, at de kan og har lyst til at forsætte i deres aktive arbejdsliv. Og medarbejderne bliver seniormedarbejdere på forskellige tidspunkter af arbejdslivet – her spiller såvel individuelle forhold som den generelle udvikling i samfundet en rolle".

Eksempler på konkrete initiativer og redskaber, der kan bringes i anvendelse for at understøtte, at seniorer ønsker og kan blive ved med at arbejde, kan fx være:

  • kompetenceudvikling
  • hel eller delvis aflastning fra særligt belastende opgaver
  • tilpasning af arbejdstid, timetal og ansvar,
  • involvering i særlige arbejdsopgaver og projekter osv.

 

Dialog mellem seniormedarbejder og leder

Seniorsamtaler og udviklingssamtaler

Dialog i MED-udvalg

Senioraftaler og muligheder for refusion fra den regionale seniorpulje

Regionsdækkende aftale om indgåelse af senioraftaler

Eksempler på senioraftaler

Hvordan indgår man en senioraftale med medfinansiering fra seniorpuljen

En seniorordning kan ikke kombineres med bibeskæftigelse

Ingen medfinansiering ved allerede nedsat tid

Medfinansiering og beregning af senioraftaler

Særligt vedr. tjenestemænd

Kontaktperson

Malene Sejerup Thorsager
Tlf: 2173 0912

maltha@rm.dk


Lisbeth Nørgaard-Andersen
Specialist

Tlf: 7841 0703
Mail: lisane@rm.dk

Læs mere om Lisbeth her