Ved de centrale overenskomstforhandlinger i 2011 (OK-11), blev der aftalt en varig seniorbonusordning fra 1. januar 2012. Ordningen er ikke siden ændret, hverken ved overenskomst-forhandlingerne i 2013, 2015 eller 2018.

Nedenfor kan du læse mere om de centrale rammeaftaler om seniorpolitik, mulighed for at konvertere seniorbonus til seniorfridage samt seniorsamtaler. 

Oversigt over centralt aftalte seniorordninger (seniorbonus, seniorsamtaler og seniorpolitik)

Oversigt over ordningerne for de enkelte personalegrupper

Seniorsamtaler og udviklingssamtaler

Med afsæt i den centralt indgåede rammeaftale om seniorpolitik er der i regi af Regions-MEDudvalget udformet et oplæg vedrørende afholdelsen af seniorsamtaler, inkl. skabelon med forslag til emner.

Rammerne for gennemførelse af seniorsamtaler bør aftales lokalt, herunder aldersgrænser for gennemførelse af samtalerne og beslutninger om samtalens form og indhold.

Regions-MEDudvalget anbefaler i den forbindelse, at der sættes tilstrækkelig tidlig fokus på seniorernes forhold for at sikre fortsat tilknytning til arbejdspladsen efter det fyldte 60. år.