Ved de centrale overenskomstforhandlinger i 2011 (OK-11), blev der aftalt en varig seniorbonusordning fra 1. januar 2012. Ordningen er ikke siden ændret, hverken ved overenskomst-forhandlingerne i 2013, 2015, 2018 eller 2021.

Nedenfor kan du læse mere om de centrale rammeaftaler om seniorpolitik, mulighed for at konvertere seniorbonus til seniorfridage.

Oversigt over centralt aftalte seniorordninger (seniorbonus, seniorsamtaler og seniorpolitik)

Oversigt over ordningerne for de enkelte personalegrupper

Kontakt

Koncern HR, Stab 
konchr@rm.dk
Tlf: 7841 0701