Dette er den gældende retningslinje for lydoptagelse af tjenstlige samtaler, sygesamtaler mv. i Region Midtjylland:

  1. I forbindelse med afholdelse af tjenstlige samtaler, sygesamtaler og andre lignende samtaler mellem en leder og en medarbejder må der som udgangspunkt ikke ske optagelse af samtalen. Der udarbejdes referat /notat af denne type samtaler. 
  2. Hvis lederen, medarbejderen eller eventuel bisidder ønsker at optage samtalen, skal pågældende inden samtalens start spørge om dette kan accepteres.
  3. Det er en forudsætning for at der kan ske optagelse af en samtale, at alle der deltager i samtalen, er enige herom.
  4. Hvis den ene part ønsker, at samtalen skal optages, og der er enighed herom, kan de øvrige deltagere overveje, om de også ønsker at optage, eller aftale, at lydfilen der kommer ud af mødet kan deles i umiddelbar tilknytning til mødet. Bemærk: Arbejdsgivers optagelse af en samtale skal ske på et sikkert medie. (De fleste mobiltelefoner kan indstilles, således at samtalen kun optages lokalt på telefonen.)
  5. Hvis den tjenstlige samtale, sygesamtalen mv. optages, selvom der ikke er enighed herom, så vil dette kunne få ansættelsesmæssige konsekvenser, for den der har optaget uden samtykke.

Retningslinjen er senest opdateret den 12. juni 2017