Region Midtjylland søsatte i 2009 et stort sprog- og videreuddannelsesprojekt for udenlandske læger under navnet YLVA – Yngre Lægers Videreuddannelsesaktiviteter for udenlandske læger – med fokus på sprog, kommunikation og hospitalskultur.

Projektet har været et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus - Regionshospitalet Viborg, Lægeforeningen i Region Midtjylland, Konsulentvirksomheden Inside Denmark, Sprogcenter Viborg, Lærdansk Århus og Region Midtjylland. Sprogcenter Viborg og Lærdansk i Århus modtog i den forbindelse EU's sprogpris 2010 i september, der gives for nyskabende initiativer, der fremmer sprogindlæring.

I metodehæfte kan man læse et uddrag af anbefalingerne fra projektet og man kan læse en mere uddybende projektbeskrivelse i evalueringsrapporten.

Rapporten kan også rekvireres ved at kontakte Sprogcentre Viborg, Lærdansk Århus eller mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen.