Region Midtjylland har i de forløbne år rekrutteret en del sundhedspersonale fra udlandet og gjort erfaringer med introduktion, integration og fastholdelse.

Der rekrutteres ikke p.t. i samme tempo som hidtil, men prognoserne fortæller, at det igen om få år kan blive aktuelt igen. Ved allerede nu at evaluere på hidtidige erfaringer, kan den fremtidige indsats forbedres. Af samme grund tog Anæstesiologisk afdeling ved Regionshospitalet Horsens, med støtte fra mangfoldighedsindsatsen ved Region Midtjylland, initiativ til en erfaringsopsamling og en temadag, som danner baggrund for denne drejebog for veje til introduktion og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.

Drejebogen henvender sig til alle, der arbejder med introduktion og integration af udenlandsk arbejdskraft, herunder ledelse, introduktionsansvarlige, HR medarbejdere, mentorer og kolleger. Drejebogens syv temaer kan bruges som inspirationskatalog og dialogredskab til afdelingsledelserne.

Drejebogen er udarbejdet af konsulentfirmaet Inside Denmark.