Ny vejledning sætter fokus på etiske og andre menneskelige overvejelser i forbindelse med undladelse af eller ophør med livsforlængende behandling - også for borgere med anden etnisk baggrund.
 
Region Midtjylland nedsatte i efteråret 2009 et midlertidigt udvalg, der skulle se nærmere på ulighed i sundhedssystemet. På baggrund af en række anbefalinger, blev der sat fokus på blandt andet etniske minoriteters sundhed og trivsel. En af anbefalingerne er øget viden om etniske minoriteters sundhedsstilstand og dermed mere uddannelse og information.

Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland arbejder bl.a. med at tilbyde kurser og efteruddannelse for sundhedsprofessionelle. Debatten har ofte fokuseret på at forstå og yde den bedste behandling til alle patientgrupper.
Der er stadig udfordringer med visse patientgrupper, det gælder, f.eks. patienter med minoritetsbaggrund. Et af de spørgsmål, der ofte trænger sig på, er hvordan man møder og behandler f.eks. døende patienter og deres pårørende. Mange i sundhedsvæsnet er usikre på kulturen, religionen eller andre forhold vedrørende menneskers forholden sig til den sidste del af livet.
Det er en usikkerhed, der gælder alle patienter, men i særlig grad indeholder udfordringer, når patienten tilhører en etnisk eller religiøs minoritetsgruppe.

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin har udarbejdet en ”Vejledning vedrørende etiske og andre overvejelser i forbindelse med undladelse af eller ophør med livsforlængende behandling”.
– Vi er derfor glade for at kunne udgive vejledningen og anbefaler, at man benytter den viden der er opsamlet i vejledningen som et redskab og en hjælp for personalet i arbejdet med behandlingen af alvorligt syge eller døende patienter og deres pårørende, siger Anders Kristian Kristensen, mangfoldighedskonsulent ved Region Midtjylland

Vejledningen kan findes på Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins hjemmeside: www.dasaim.dk  og her
I den elektroniske udgave, er det muligt at følge links til andre relevante dokumenter – herunder lovgivningstekster og bekendtgørelser.

Vejledningen er udsendt til palliative afdelinger på hospitaler og kapeller i regionen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Overlæge Mogens K. Skadborg, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital,
mk.skadborg@aarhus.rm.dk, tlf. 40385592

Mangfoldighedskonsulent Anders Kristian Kristensen,
anders.kristensen@stab.rm.dk, tlf. 5127 0740