Region Midtjylland har indgået aftale vedr. tolkeydelser med Tolkdanmark.

Region Midtjylland har besluttet, at tolkning via video altid er førstevalg. Find vejledninger og se mere om teletolkning her.

Revideret 16-08-2017