Vejledningen bygger på de almindelige forvaltningsretlige principper, som gælder på området, og er derfor ikke tænkt som en stramning af gældende principper. Der er tale om en informativ præcisering af, hvad man som ansat kan tillade sig at takke ja til af gaver og forskellige fordele, og hvad man bør afvise at modtage.

I vejledningen opfordres de enkelte afdelinger og institutioner i regionen til at overveje, om der på deres område er behov for særlige retningslinjer, og i givet fald udarbejde præciseringer eller evt. stramninger i forhold til vejledningen.

Regionssekretariatet har udarbejdet vejledningen.

Vejledningen er godkendt af direktionen.

Spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål, kan henvendelse ske til: