I Region Midtjylland ønsker vi at arbejde med opgaveflytning, da det har store perspektiver i forhold til at skabe sammenhængende patientforløb og effektive arbejdsgange, at udvikle medarbejdere og at afhjælpe manglen på arbejdskraft indenfor visse faggrupper.

Principperne er udviklet på baggrund af en temadrøftelse i Regions-MEDudvalget om opgaveflytning i februar 2010, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde udkast til principper for opgaveflytning.

Principperne vedrørende opgaveflytning indeholder

  • Definition
  • Formål
  • Principper

Principperne er godkendt af Regions-MEDudvalget i oktober 2010.