Personalepsykologordningen skal bidrage til at forebygge længerevarende sygemeldinger og til at håndtere korterevarende sygemeldinger for ansatte i Region Midtjylland. Ordningen består af psykologhjælp.

Psykologhjælpen henvender sig primært til og er målrettet alle ansatte i Region Midtjylland, der er i arbejde, og som udvikler psykiske problemer, symptomer eller reaktioner på belastninger forbundet med arbejdet, som de har svært ved at tackle selv på en hensigtsmæssig måde. Personalepsykolog-ordningen består af et tilbud til den ansatte om psykologhjælp.

Personalepsykologordningen trådte i kraft 1. januar 2007.

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø