Stress kan være en kortvarig og ufarlig tilstand, men også en længerevarende tilstand, der kan påvirke den enkeltes helbred.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Definition på stress

Stress kan defineres som en belastningstilstand. Belastningstilstanden opstår, når ydre krav fra omgivelserne eller indre krav fra personen selv overstiger personens ressourcer.

Med andre ord er stress en reaktion på en ubalance mellem krav og ressourcer. Symptomerne kan både være fysiske, psykiske, adfærdsmæssige og kognitive.

Rask-syg gradient.png

Stress placerer sig i grænselandet mellem sundhed og sygdom. Symptomerne kan variere fra lette til moderate til svære symptomer med risiko for at udvikle en behandlingskrævende tilstand.

Belastninger i arbejdet

Måske er der forhold på din arbejdsplads, der belaster dig og bidrager til, at du oplever symptomer på stress.

Det kan være meget forskelligt, hvad der belaster os på arbejdet. Det, der er en belastning for den ene, kan være en aflastning for den anden. Og omvendt. Belastningen afhænger af, hvilken type arbejde du har og dine tidligere erfaringer i arbejdslivet.

Nedenfor har vi skitseret nogle af de typiske belastninger, du kan møde på arbejdet.

Belastninger på individniveau

 • Lav indflydelse
 • Lav belønning
 • Manglende muligheder for faglig udvikling
 • Jobusikkerhed
 • Uforudsigelighed i arbejdet
 • Uretfærdighed
 • Meningstab
 • Problemer med arbejdstidsplacering
 • Høje følelsesmæssige krav

Belastninger i relation til andre

 

 

 • Manglende støtte fra kolleger og leder
 • Mistillid og dårlige samarbejdsforhold
 • Mobning og chikane
 • Trusler og vold

Belastninger udefra

 • Høje krav til arbejdstempo/-mængde
 • Høj kompleksitet i opgaveløsning
 • Organisatoriske forandringer: Fusion, flytning, omplacering, nye arbejdsgange, medarbejderudskiftning
 • Samfundsmæssige ændringer, f.eks. ændret overenskomst

Ikon - Information og kontakt.pngHvad gør personalepsykologen?

Personalepsykologen kan hjælpe dig med at undersøge, om der er ubalance mellem ydre arbejdsmæssige krav, indre krav samt de ressourcer, du har til rådighed.

Personalepsykologen kan hjælpe dig med at undersøge og afprøve flere typer strategier for at skabe en bedre balance.

Kontakt: Aarhus: Tlf. 7845 0906 | Herning: Tlf. 7843 3500