Ikon - Information og kontakt.pngKontakt personalepsykologerne

Du kan selv ringe til os, og du behøver ingen henvisning fra hverken din leder eller din læge. Du vælger selv, om du vil ringe til Aarhus eller Herning. 

I første omgang taler du med en sekretær, der vil stille dig nogle få spørgsmål, for at vurdere, om det er det rette tilbud til dig. Herefter vil du evt. få en tid hos én af personalepsykologerne.

Kontakt: Aarhus: Tlf. 7845 0906 | Herning: Tlf. 7843 3500

 

Anne Stamp

Anne Stamp
Psykolog, Aarhus

Gitte Pedersen

Gitte Laue Petersen
Psykolog, Aarhus

Trine Eilenberg

Trine Eilenberg
Psykolog, Aarhus

 

Charlotte Gadegaard

Charlotte Gadegaard
Psykolog, Herning

 

Lene Bech Jeppesen

Lene Bech Jeppesen
Psykolog, Herning

 

Lisa Nelholt

Lisa Nelholt
Psykolog, Herning

Mere om personalepsykologerne

Region Midtjylland tilbyder ansatte anonym psykologhjælp i Personalepsykologordningen i tilfælde af længerevarende arbejdsrelaterede belastninger.

Personalepsykologordningen varetages af psykologer ved Arbejdsmedicin i Aarhus og Herning og drives af Koncern HR i Region Midtjylland.

Tilbuddet om psykologhjælp omfatter én eller flere samtaler med en personalepsykolog, og det er gratis for dig og din arbejdsplads at benytte ordningen. Din arbejdsplads behøver ikke vide, at du henvender dig i Personalepsykologordningen.

Det er muligt, at samtalerne kan foregå via video, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Hvornår kan du henvende dig hos personalepsykologerne?

Ordningen kan være et relevant tilbud, hvis du oplever psykiske problemer, symptomer eller reaktioner på belastninger, der er forbundet med dit arbejde, og som du selv har svært ved at håndtere.

Belastningerne handler typisk om:

  • Stress forbundet med arbejdspres, samarbejdsvanskeligheder (herunder konflikter, mobning, chikane) eller manglende trivsel og arbejdstilfredshed, som har stået på i længere tid.
  • Reaktioner på traumatiske eller kritiske hændelser (fx ulykker, alvorlige fejl, vold og trusler).

Reaktionerne eller symptomerne kan være opstået her og nu eller over længere tid. Der må forventes en vis ventetid inden første samtale, og det kan derfor være en god idé at søge rådgivning så tidligt som muligt. 

Intet akutberedskab

Personalepsykologordningen gælder ikke situationer, hvor der på din arbejdsplads opstår et akut opstår behov for psykologhjælp. Her vil hjælpen skulle søges andetsteds via din leder.