Vi reagerer forskelligt på belastninger, og derfor er det en individuel vurdering, om der skal en sygemelding til for at hjælpe dig af med dine symptomer.

Formålet med en sygemelding er at mindske eller fjerne belastningerne, så du får det bedre. Afhængigt af varigheden og sværhedsgraden af dine symptomer kan der være behov for hel eller delvis sygemelding.

Det kan være svært selv at vurdere, hvad man har brug for. Søg råd hos egen læge eller personalepsykologen. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Overvej før du sygemelder dig

 

Kan du blive aflastet på arbejdet?
Kan du i en periode blive skånet for særligt belastende arbejdsopgaver eller -funktioner? Hvilke muligheder er der på din arbejdsplads?

Sygemelding på deltid eller fuld tid?
Måske er en delvis sygemelding en tilstrækkelig aflastning i din situation? Eller måske er det nødvendigt med en sygemelding på fuld tid, så du kan få ro til at restituere? For nogle er det en hjælp i den rigtige retning at være væk fra arbejdet i en kortere periode.

Hvem kan hjælpe?
Bed andre om hjælp, når du overvejer sygemelding. Tal f.eks. med:

  • Din leder
  • Dine kollegaer
  • Familien
  • Venner
  • Din tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant
  • Din læge
  • En psykolog

Ikon - Information og kontakt.pngHvad gør personalepsykologen?

Personalepsykologen kan hjælpe med at vurdere, om du har brug for en delvis eller fuld sygemelding.

Personalepsykologen kan hjælpe med at identificere, hvad der kan aflaste dig på arbejdet. Han eller hun vil også rådgive dig om, hvordan du tager dette videre til din leder.

Kontakt: Aarhus: Tlf. 7845 0906 | Herning: Tlf. 7843 3500