Før du starter på arbejde igen, er det vigtigt at finde ud af, hvilke muligheder du har for at ændre på de forhold, der var med til at gøre dig stresset. Det er vigtigt, så du undgår at blive belastet af de samme forhold, som du oprindeligt blev syg af.

Det er sjældent muligt eller hensigtsmæssigt at vente med at starte på arbejde, indtil alle symptomer er væk. De fleste vil opleve let opblussen af symptomer ved opstarten. Det er naturligt og skal gerne aftage i løbet af de første uger.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

En god start

En god start skal planlægges. Planen for din genopstart skal tage hensyn til både dine behov og begrænsninger og de muligheder og begrænsninger, din arbejdsplads har. Planen aftales med din leder. 

Genopstartsplanen skal løbende tilpasses

Eksempel på timetal i genopstartsforløbet

Find ud af, hvad der belaster dig mest

Vær opmærksom på gamle vaner

Brug kun de ressourcer du har

Forestil dig, at den yderste ring er den mængde ressourcer, du normalt har, mens den inderste og uklare ring er dine nuværende ressourcer.

Vanens magt vil styre efter den yderste ring, så du krydser måske den inderste ring langt før du forventede. Øv dig i kun at bruge de ressourcer, du har lige nu. Ellers risikerer du at få det værre.

Ikon - Information og kontakt.pngHvad gør personalepsykologen?

Personalepsykologen kan hjælpe med at skræddersy en genopstartsplan, som passer til dine erfaringer, symptomer og arbejdspladsens muligheder.

Personalepsykologen kan hjælpe med at følge op på processen, så både forholdene på arbejdet og de nye indre strategier løbende tilpasses.

Kontakt: Aarhus: Tlf. 7845 0906 | Herning: Tlf. 7843 3500