Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) giver dig ret til at blive orienteret om indsamling og enhver anden form for behandling af oplysninger om dig i forbindelse med din ansættelse i Region Midtjylland. 

Hvor kommer oplysningerne fra

Hvilke type oplysninger behandles

Hvad bruges oplysningerne til

Videregives oplysningerne til andre

Du har ret til

Hvor kan du evt. klage

Hvis du vil vide mere