Ved OK08 er der med såvel KTO-organisationerne som organisationerne i Sundhedskartellet aftalt, at der gives mulighed for lokalt at aftale en højere gennemsnitlig arbejdstid for medarbejderne end fuldtidsnormen (37 timer om ugen). Dette er videreført i OK11.
Der kan dog maksimalt aftales en arbejdstid på 42 timer om ugen. 

Muligheden for ”plustid” er indført efter krav fra arbejdsgiverside. Formålet var at afhjælpe manglen på arbejdskraft – ikke mindst inden for sundhedsvæsnet.

Direktionen har på sit møde den 2. juni 2009 besluttet, at der i Region Midtjylland åbnes mulighed for lokalt at indgå såvel aftaler med organisationerne/TR om plustid generelt på arbejdspladsen som individuelle aftaler med medarbejderne om forøgelse af timetallet indtil videre eller for en begrænset periode.

Hvordan aftales plustid?

Hvad indebærer en aftale om plustid?

Arbejdstid, løn og pension

Opsigelse af aftaler om plustid

Begrænsninger i retten til at aftale plustid

Iværksættelsesaftale om plustid