Hvad gør du som ansat i Region Midtjylland, hvis du oplever seksuel chikane?

I Region Midtjylland er vold, mobning, chikane og krænkende handlinger uacceptabel adfærd.

Vold, mobning, chikane og krænkende handlinger mod medarbejdere, i relation til deres nuværende eller tidligere ansættelsesforhold i Region Midtjylland, opfattes som rettet mod Region Midtjylland som organisation.

Derfor er det ikke en privat sag for den enkelte, men en fælles opgave for ledere og medarbejdere at håndtere problemer med vold, mobning, chikane og krænkende handlinger.

 

Hent pdf-version:

 

Hvis du selv oplever seksuel chikane

Er du vidne til eller vidende om seksuel chikane

Hvem kan du få hjælp fra?

Hvem har hvilket ansvar?