Gælder for læger omfattet af overenskomster for læger. 

 

Koncernledelsen har den 28. april 2022 drøftet, hvilke regler, der skal gælde, når en læge – omfattet af overenskomster for læger - udenfor lægens ansættelse i Region Midtjylland udarbejdes speciallægeerklæringer.

Koncernledelsen finder at i denne situation gælder følgende:

  • Lægen har ikke adgang til brug af regionens patientjournaler
  • Lægen må vederlagsfrit benytte eget kontor, men han/hun kan ikke benytte øvrige faciliteter, såsom udstyr og ambulatorierum til udfærdigelse af attester og speciallægeerklæringer
  • Lægen må anvende hjælpepersonale f.eks. sygeplejersker og sekretærer. Dette skal ske uden for medarbejderens normale ansættelsesforhold og arbejdstid, og lægen skal selv honorere hjælpepersonalet for denne ydelse
  • At det som hidtil, aftales lokalt med den enkelte læge, om der er mulighed for at stille lokaler til rådighed.


Da ikke alle læger har eget kontor, præciserer koncernledelsen, at lægerne kan anvende lokaler efter aftale men ikke udstyr.

I forhold til udstyr er der en bagatelgrænse, f.eks. vil det være acceptabelt at bruge hospitalets lejepapir og sprit uden beregning.

Koncernledelsen har desuden drøftet rammerne i den situation, hvor en læge udarbejder en speciallæge-erklæring, som regionens hospitaler skal anvende eller hvor opgaven med speciallægeerklæringer varetages af afdelingen.

I denne situation er det afdelingsledelsen, der beslutter, hvilken læge, der konkret har opgaven, opgaven løses i arbejdstiden som en del af det sædvanlige arbejde og betaling for udarbejdelse af disse erklæringer tilgår den relevante afdeling.

Det skal understreges at i denne situation vil det kun være muligt for de konkrete læger at indhente oplysninger i journalen, hvis patienten har givet deres skriftlige samtykke til det. Det er desuden vigtigt, at det tydeliggøres for patienten, at der i denne situation ikke er tale om almindelig sygehusbehandling.