I forbindelse med indførelse af teknologi med henblik på sporbarhed og emneidentifikation gælder følgende retningslinjer for sporbarhed / lokalisering i forhold til medarbejdere – herunder for logning og lagring af oplysninger.

Godkendt af Regions-MEDudvalget den 20. juni 2013 og af direktionen den 13. august 2013.

Revideret februar 2017.